Google Tag

Tuesday, March 20, 2012

Тихо

Pete Revonkorpi - "The Gardner"

Във водата

Били сме двойка листа меко на клона,
държал съм ръцете ти дълго- дълго;
бавно сме падали, на едно спокойно езеро
във вътрешността сме били, зелени сме били, сазове сме били.

Като рибите сме били, безмълвни и тъмни,
плували са косите ти, плувал е и дъхът ти;
мълчали сме ей така, на едно спокойно езеро
във вътрешността сме били, зелени сме били, сазове сме били.

Джан Юджел в превод на Несрин Исмаил

Thursday, March 15, 2012

My poems translated by my friends

Портрет

Иногда рассказывает
сумашедшие истории.
Есть ден маленькими кусочками.
Улыбается в темноте.
Она вся - солнце
и несколько белых облаков.
Иногда просто ложиться
в тарелку будней.
Ей всё равно. 
И слова нет.
Истории нету тоже. 
И тьмы нет,
в которой стоит улыбнуться.
Она так равнодушна,
что можно только гадать -
затишие это перед бурей
или её очаг. 

превод: Теодора Евденова
редактор: Лина КоваленкоПортрет

Понякога разказва
невероятни истории.
Яде деня на малки порции.
Усмихва се в тъмното.
Цялата е слънце
и няколко бели облака.
Друг път ляга доброволно
в чинията на ежедневието.
Все `и е едно.
Няма думи.
Няма истории.
Няма тъмно,
в което си струва
да се усмихне.
Толкова безразлична е,
че се чудиш –
затишие пред буря ли е,
или е окото `и.


Thursday, March 01, 2012

Стихове - "Иначе казано"

Отсъствия

Там, където те срещам,
няма улици,
няма хора,
няма небе.
Няма теб –
там,
където те срещам.

Там, където те няма,
най-дълги са улиците,
непознат е градът.
Непознат е град,
в който те няма.