Friday, December 22, 2006

Коледно отклонение



Не е важно как, къде и дали изобщо ще празнуваме.
Важно е да се чувстваме добре - спокойни, обичани и обичащи.
Усмихнати празници!

Friday, December 15, 2006

Тихо



Paul Gauguin "The Yellow Christ"

Monday, December 04, 2006

СТИХОВЕ ("ДНК") XVII

КЛАСИКА

Части от деня.
Твоето собствено лошо настроение.
Подозрително гениални мисли.
Първата ти любов и последната.
Шизофренията ти.
Раните от войната.
Хранителни натравяния.
Кошмари.
Други разни болести.
Игли конци.
Къща на края на града.
Парчета от сърцето ти.
Едното ти око.
Всичко това
тринайсет тома събрани произведения.