Google Tag

Wednesday, March 28, 2007

СТИХОВЕ ("ДНК") XXНАЧАЛОТО


Преди началото...
може би там е богът,
може би там е нищото,
може би там си ти.
По средата на началото...
там са все още надеждите,
богът (и да го е имало)
вече си стяга багажа,
ако нищото е било,
продължава да си стои.
След началото...
там със сигурност
вече са хората –
недоверчиви и зли.
Но...
ако там си бил ти
ако си бил
ако си...