Monday, July 17, 2006

СТИХОВЕ ("ДНК") XIIIЗАВРЪЩАНЕ ІІ


Влакът те отнася.
Мислиш си:
“Дано не се завърна никога.”
Безкрайни са релсите,
и ти се струва,
че твоето “никога”
приближава,
приближава,
приближава.

Monday, July 03, 2006

СТИХОВЕ ("ДНК") XIIЕЛЕКТРОННО

пти-че гне-здо
в-иде-о теле-ви-зор
комп-ю-тър у-ред-ба
хлад-и-лник
кол-а
бал-он чер-вен
дър-во син-ьо
от-крийте из-лишни-те д-уми
ду-ми-те лишни крий-те
-от-
д-ум-и
-крий-
-