Monday, July 03, 2006

СТИХОВЕ ("ДНК") XIIЕЛЕКТРОННО

пти-че гне-здо
в-иде-о теле-ви-зор
комп-ю-тър у-ред-ба
хлад-и-лник
кол-а
бал-он чер-вен
дър-во син-ьо
от-крийте из-лишни-те д-уми
ду-ми-те лишни крий-те
-от-
д-ум-и
-крий-
-

1 comment:

Anonymous said...

извинявай
трудно ми е да го разбера