Wednesday, February 20, 2008

ТихоШагал,
"Скрыпач на крыше"

Monday, February 04, 2008

СТИХОВЕ ("ДНК") XXVII
ЗАКЛИНАНИЕ

Стискаш душата в зъбите.
Душиш думите в гърлото.
Криеш сърцето в дланите.
И ми даваш едното си око.
Едното ти око
като обещание.