Monday, July 28, 2008

Wednesday, July 02, 2008

СТИХОВЕ* * *


Представи си, мила моя,
как остаряваме,
как се смаляваме -
като сърцето на изхабен молив.
Оширочава ни времето,
оширочава
и после ни изтръсква -
през ръкава.