Google Tag

Monday, October 22, 2007

Тихо

Sergei Chepik,
L'escalier

Thursday, October 04, 2007

СТИХОВЕ ("ДНК") XXIVСЪН


Сънувах те.
Преди разсъмване.
(Поредното разсъмване по пладне.)
Сънувах те.
А ти гореше.
Нямаше вода.
Излезе вятър.
И съня отвя.
И свечери.