Google Tag

Thursday, January 11, 2007

СТИХОВЕ ("ДНК") XVIIIКОНСТАТАЦИЯ

...утрото за теб е свечеряване...

Очите ми
са празни чаши
в очакване на вечерта.

Wednesday, January 03, 2007

ТихоHokusai
За мен особата от картината се нарича Хана.
Честита Нова Година на всички.:)