Thursday, January 11, 2007

СТИХОВЕ ("ДНК") XVIII



КОНСТАТАЦИЯ

...утрото за теб е свечеряване...

Очите ми
са празни чаши
в очакване на вечерта.

No comments: