Sunday, July 01, 2012

Стихове - "Иначе казано"

***

След дълго странстване
из чуждите сърца,
когато се прибира в своето -
тревогата го кара да подскача,
защото може някой непознат
да изръмжи отвътре:
- Закъсня! Заето е!