Google Tag

Friday, March 01, 2013

Стихове - "Иначе казано"


* * *

Ти си дъжд.
Ти разквасваш устата на лятото.
Ти си птица недъгава,
ти си в края на ятото.
Ти си златният прът в колелото
и вълшебният пламък.
Ще обърна колата,
щом те няма теб – малкият камък.