Google Tag

Wednesday, August 21, 2013

ТихоЛюбим, по-любим, най-любим, Любен Зидаров

Thursday, August 01, 2013

Стихове

***
Косите му оредяват като илюзиите -
незабележимо в началото,
безжалостно бързо към края.
И само опашката му
остава да се вее на тила.