Monday, May 29, 2006

ХРУМКА



недовършено

Отхапваш парченцето нежност,
всъщност суха бисквита
в пакетче със надпис "Вина".

Wednesday, May 10, 2006

СТИХОВЕ ("ДНК") XI



ПРИТЧА

Чакаш ръцете на света
да съберат звездните плодове.
После...
дъжд от ябълки
в градината на Адам.