Monday, May 29, 2006

ХРУМКАнедовършено

Отхапваш парченцето нежност,
всъщност суха бисквита
в пакетче със надпис "Вина".

No comments: