Google Tag

Wednesday, April 26, 2006

СТИХОВЕ("ДНК") ХКЛЮЧ КЪМ РЕБУСА


Ще останеш сам,
както си бил сам в началото.
Чак тогава ще разгадаеш
световния ребус.
Ще откриеш,
че всяко начало е мръсна дума
със светла маска
и краят е винаги предначертан.

Tuesday, April 11, 2006

СТИХОВЕПРИТЕЖАНИЯ

Времето, в което я забравяш
е времето, в което
някой друг си я спомня.