Wednesday, April 26, 2006

СТИХОВЕ("ДНК") ХКЛЮЧ КЪМ РЕБУСА


Ще останеш сам,
както си бил сам в началото.
Чак тогава ще разгадаеш
световния ребус.
Ще откриеш,
че всяко начало е мръсна дума
със светла маска
и краят е винаги предначертан.

No comments: