Tuesday, April 11, 2006

СТИХОВЕПРИТЕЖАНИЯ

Времето, в което я забравяш
е времето, в което
някой друг си я спомня.

1 comment:

Anonymous said...

Както вълните измиват следите от пясъка и единствено те си ги спомнят.