Google Tag

Wednesday, December 28, 2011

Новогодишно отклонение

Илюстрацията е на shirohato.
Не знам за вас, но моята година беше прекрасна. Видях много неща по нов начин. Изследвах непознати за мен територии.  Срещнах нови хора.

Както забелязвате, основната ми думичка на този етап е "нов". Затова и нямам търпение да дойде новата година и да видя какво ще ми се случи тогава.

Надявам се, че вие също сте добре. А ако не сте, направете така, че да бъдете. Както казва Козма Прутков: "Ако искаш да бъдеш щастлив, бъди."
Tuesday, December 20, 2011

Тихо

Ний двама колко дълго бяхме заблудени


Ний двама колко дълго бяхме заблудени,
сега, преобразени, бързо се избавяме - както Природата,
ний сме Природата, ний дълго липсвахме, сега се връщаме,
ний сме растения, стебла, листа, кора и корени,
ний враснахме в земята, ний сме скали,
ний дъбове сме, в просеките там, един до друг,
ний двойка сме от дивите стада, пасем като стадата волни,
ний сме две риби, които плуват заедно в морето,
ний сме акациеви гроздове, ухаем над алеите всяка заран
          и всяка вечер,
ний сме люспестата пепел на растения, животни,
         минерали,
ний сме грабливи ястреби - кръжим високо и гледаме
         надолу,
ний сме сияйни слънца, взаимно уравновесени, сферични
        и звездообразни, ний сме две комети,
ний бродим, зъбати и четвероноги, из гората, нахвърляме
        се върху плячката,
ний сме два облака, следобедни и сутринни, подгонени
        напред,
ний сме морета, смесили водите си, ония весели вълни,
       които една връз друга се премятат и намокрят,
ний  сме прозрачният, поглъщащ, непроницаем, проницаем
        въздух,
ний сме сняг, студ, дъжд и мрак, ний сме плодът и
        вдъхновението на земята,
ний се въртяхме и въртяхме, додето пак намерим своя
       дом, ний двама,
додето се отърсим от всичко освен от свободата, от всичко
      освен от радостта.

"Стръкчета трева", Уолт Уитман, превод: Цветан Стоянов

Thursday, December 01, 2011

Стихове

***

Иска непоръбено небе

с разръфани краища,
за да може,
докато то се разплита,
тя да скочи,
да хване един конец
и по него
да се изкатери
до горе.