Thursday, December 01, 2011

Стихове

***

Иска непоръбено небе

с разръфани краища,
за да може,
докато то се разплита,
тя да скочи,
да хване един конец
и по него
да се изкатери
до горе.

1 comment:

mmidzin said...

Прекрасно!