Google Tag

Monday, February 26, 2007

ТихоIeronimus Bosh
... и си представи, че всички тези живеят вътре в теб...

Wednesday, February 07, 2007

СТИХОВЕ ("ДНК") XIXКРАЯТ НА ЛЯТОТО

Самотен гларус
е останал да целува
на пясъка лицето.