Monday, August 20, 2007

ТихоStefano MORRI

Wednesday, August 08, 2007

СТИХОВЕИЗКУШЕНИЕ


Какво ми носиш, когато застанеш
на отсрещния край на улицата?
Когато разпериш ръце за прегръдка?
Когато нямаш чанта?
Когато нямаш джобове?
Когато си с тъмни очила?
Какво ми носиш,
приближавайки се?