Google Tag

Wednesday, July 20, 2011

Tuesday, July 05, 2011

Стихове - "Иначе казано"

Не-аз

Ако не ти ме измисляш...
Ако друг рисува...
Ако друг съчинява...
Ако друг преживява...
Ако друг е създателят,
как аз да бъда творението?