Monday, August 21, 2006

СТИХОВЕ ("ДНК") XIVЗАВРЪЩАНЕ І

И този път си мисля –
ужасно е
да нямаш
къде да се завърнеш.
Нищо, че не си заминавал.
«Завръщам се!»
Звучи различно.
Тайнствено.
За-връщам се.
Връщам се за...
Връщам се, за да...
Така ми се иска
някъде
да се завърна.