Friday, June 23, 2006

СТИХОВЕФРАГМЕНТ

Защо ли чайките
ни изпреварват
надвесени над черните ни мисли?

Friday, June 16, 2006

Тихо
Egon Shiele

Тихо

Egon Shiele