Thursday, March 01, 2012

Стихове - "Иначе казано"

Отсъствия

Там, където те срещам,
няма улици,
няма хора,
няма небе.
Няма теб –
там,
където те срещам.

Там, където те няма,
най-дълги са улиците,
непознат е градът.
Непознат е град,
в който те няма.

No comments: