Tuesday, March 20, 2012

Тихо

Pete Revonkorpi - "The Gardner"

Във водата

Били сме двойка листа меко на клона,
държал съм ръцете ти дълго- дълго;
бавно сме падали, на едно спокойно езеро
във вътрешността сме били, зелени сме били, сазове сме били.

Като рибите сме били, безмълвни и тъмни,
плували са косите ти, плувал е и дъхът ти;
мълчали сме ей така, на едно спокойно езеро
във вътрешността сме били, зелени сме били, сазове сме били.

Джан Юджел в превод на Несрин Исмаил

No comments: