Sunday, November 01, 2015

Едно стихотворение се пише

***
Едно стихотворение се пише 
за три цигари време. 
С редакцията - пет. 

Понякога кутията е празна, 
но проблемът не е, 
че не стигат парите.

No comments: