Sunday, September 01, 2013

Стихове - "Иначе казано"

ЧОВЕК

Птица, която
сънува крилата си...

No comments: