Friday, August 31, 2012

Стихове


***

Когато ти издавам виза,
за да пътуваш
през градовете в мен,
не знам дали е 
дългосрочна или временна, 
но съм сигурна -   
някой
извършва щателна проверка 
на документите
и вместо мен решава 
дали 
си само пътник 
или
ще останеш.  

No comments: