Sunday, December 01, 2013

Стихове


***
Пуска тревогите си по водата.
Затова не смее да гледа новини –
страхува се от съобщения за потънали кораби.

No comments: