Friday, November 01, 2013

Стихове


***
Всички преки пътеки за бягство
се събират в дългия път към дома.

No comments: