Monday, October 01, 2012

Стихове

***

Простира дните като кърпи, 
прибира се и се надява
съседските деца със топка -
по тях -
следи от лято 
да оставят.

No comments: