Tuesday, November 01, 2011

Стихове

***

Той иска да присъства на друго място.
Не по тези улици.
Не в този град.
Той иска да е пълководец
на други армии
и други да съчиняват
приказки за него
и не знае,
че войната вече е спечелена
и този град е победен,
и му е столица,
докато не реша,
че искам
да присъствам
другаде.

No comments: