Sunday, January 02, 2011

Стихове - "Иначе казано"

НАСТОЯЩЕ

Стари шлагери
и
планове за бъдещето.

1 comment:

Све said...

Много ми хареса това :) Но е толкова кратко, че ми е непосилно да го прочета пред други...