Thursday, April 01, 2010

Стихове

* * *

Не може да й напише
най-красивото,
защото знае –
ще му се иска
и други да го прочетат
и тогава
няма да е нейно
(нито негово)
най-красивото...

3 comments:

Anonymous said...

Най-красивото е най-красиво само сега. После друго ще е най-красиво... и 'сега' ще е друго.

mogilska said...

Съгласна съм. :)

Ксения said...

да