Monday, June 02, 2008

СТИХОВЕ ("ДНК") XXVIII
ПРОЩАВАНЕ


Целуна мълчаливо пътеката,
по която литнаха ръцете й
към тишината
на луната...

No comments: