Wednesday, April 11, 2007

СТИХОВЕ ("ДНК") XXI


НА КРАЯ?

Точно преди да поема поредната глътка въздух...
на края на улицата,
на края на деня,
на края на...
ти седиш и се усмихваш.
В паузата между ударите на сърцето ми...
на края на птичия полет,
накрая на есента,
на края на...
осъзнавам, че само черното на очите е безкрайно.
Без-край-но-и-без-без- спомен за начало.
Без-край обречени на без-смъртие.
Без-край-но-по-мъртви от всички смъртни...
...ние двамата...
...и гълъбите на главната улица...
...
Вечното очакване на Нещото.

No comments: