Saturday, January 21, 2012

Тихо

Илюстрацията е на Pete Revonkorpi


Над капчука в игли,
сред парцали мъгли,
по заспали ели
сняг вали, сняг вали.
Тук през целия ден
няма никой освен
един малък елен,
просещ хлебец от мен…

Валери Петров, "Бяла приказка"

No comments: