Wednesday, December 01, 2010

Стихове - "Иначе казано"

РУСКА РУЛЕТКА

Толкова дълго
пътуват думите
от устата ти
до ухото ми,
че не зная още
протегнатата ти ръка
“здравей” ли е,
или “довиждане”.
Или и двете.

No comments: